Chỉ đạo, Điều hành

Phối hợp tuần tra, kiểm soát vùng nước cấm tại vịnh Cam Ranh

Khánh Hòa

Đoàn công tác đã tuần tra, kiểm đếm hàng trăm lồng bè, vật dụng đánh bắt hải sản vi phạm vùng nước cấm

Đoàn công tác tuần tra, kiểm soát khu vực nuôi trồng thủy hải sản (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN-Trong 2 ngày 11 và 12/1, tại vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Đoàn công tác liên ngành của UBND thành phố Cam Ranh phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực vùng nước cấm Căn cứ Quân sự Cam Ranh.

Đây là hoạt động thường xuyên giữa Vùng 4 Hải quân và chính quyền địa phương, nhằm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân đang nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản trong khu vực vịnh Cam Ranh nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của các cấp, các ngành về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, cũng như tăng cường chất lượng, công tác bảo đảm an toàn hàng hải…

Đặc biệt, hoạt động này nhằm tuân thủ việc chấp hành Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg, ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh”; bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của Quân đội và nhân dân. Việc tuần tra còn nhằm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp cố tình xâm phạm vùng nước cấm, kiên quyết không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực vùng nước cấm, bảo đảm vành đai an toàn cho Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Đoàn công tác đã tuần tra, kiểm đếm hàng trăm lồng bè, vật dụng đánh bắt hải sản vi phạm vùng nước cấm; tiến hành tuyên truyền, giáo dục, vận động và chấn chỉnh 19 hộ dân có lồng chìm nuôi trồng thủy sản xâm phạm vùng nước cấm phải di dời, trả lại hiện trạng mặt nước theo quy định. Đoàn công tác cũng yêu cầu các hộ dân tuyệt đối không được đặt lồng bè, vật dụng đánh bắt hải sản trong phạm vi luồng hàng hải, vùng nước cấm.

Đoàn công tác đã đề nghị UBND thành phố Cam Ranh chỉ đạo các cơ quan chức năng, Đồn Biên phòng thành phố Cam Ranh, Cảng vụ Cam Ranh thường xuyên phối hợp, tổ chức tuần tra, kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất các phương án và có chế tài giải quyết cụ thể đối với những trường hợp không hợp tác, cố tình xâm phạm vùng nước cấm. Bên cạnh đó, thành phố Cam Ranh cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân thực hiện nghiêm Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng khai thác thủy hải sản trái phép trong vùng nước cấm Cam Ranh./.

Tiên Minh

Xem thêm