Xây dựng Đảng

Đà Nẵng đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đà Nẵng

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Đề án Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

(TTXVN)- Sáng 11/8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố.

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nghiêm túc tổ chức các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; ban hành Đề án Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội tại thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thành phố (Ban Chỉ đạo 35 thành phố); các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo 35 các cấp nhằm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương…

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hai hội thảo khoa học và 7 lớp tập huấn; Ban chỉ đạo 35 các quận huyện, đơn vị đã tổ chức hơn 50 chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ… 

Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng đã gửi hơn 1.800 bài hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đã đạt 2 giải tập thể xuất sắc năm 2021, 2022 và 4 giải cá nhân.

Các cơ quan báo, đài thành phố Đà Nẵng đã đăng tải gần 300.000 tin, bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó các thành viên Nhóm chuyên gia thành phố đã tham gia viết hơn 500 bài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng cho rằng việc triển khai Nghị quyết trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Các cấp ủy, địa phương cần chủ động, quan tâm đúng mức, coi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm. 

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, định hướng thông tin xấu độc để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm, bám sát thực tiễn triển khai, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới như: Dự báo về phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội trong thời gian tới; đánh giá khả năng ứng phó của hệ thống Ban Chỉ đạo 35 Công an thành phố Đà Nẵng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực trạng công tác định hướng các hoạt động sáng tác, quảng bá các sản phẩm văn học - nghệ thuật, sân khấu góp phẩn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong 5 năm qua…/.

 

Quốc Dũng

Xem thêm