Xây dựng Đảng

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng tinh nhuệ, vững mạnh

Sóc Trăng

Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, những vấn đề được cộng đồng mạng quan tâm.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và 5 năm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đánh giá sơ kết cho thấy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sóc Trăng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt nâng cao năng lực của cấp ủy Đảng, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang về phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, chống “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bảo vệ an toàn thông tin, bí mật quân sự, bí mật nhà nước trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động chia sẻ, lan tỏa thông tin, bài viết có nội dung tích cực trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội... với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; kết hợp chặt chẽ giữa học tập các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Sóc Trăng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được xây dựng cơ bản toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa - xã hội... Việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng được gắn kết chặt chẽ, kinh tế-xã hội khu vực biên giới biển từng bước được nâng cao, bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng; các chính sách xã hội, hậu phương quân đội được chăm lo thực hiện bằng chương trình, cuộc vận động, phong trào cụ thể. Đời sống cán bộ, chiến sỹ và nhân dân được nâng lên, tạo tiềm lực quốc phòng ngày càng vững chắc.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Đỗ Tiến Sỹ đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh cần quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Tỉnh ủy - UBND tỉnh Sóc Trăng, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về hai nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.

Các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội…

Cùng với đó là tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, những vấn đề được cộng đồng mạng quan tâm, phản ánh đến cấp thẩm quyền phối hợp giải quyết. Các cấp, ngành, địa phương xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới biển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trong tình hình mới./.

Trung Hiếu

Xem thêm