Xây dựng Đảng

Đồng Tháp tập trung thực hiện 5 đột phá chiến lược

Đồng Tháp

5 đột phá chiến lược gồm: Hạ tầng giao thông; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển nền nông nghiệp; Phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; Xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

TTXVN - Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 diễn ra trong hai ngày 3 - 4/8.

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết, với nhiều nỗ lực, quyết tâm, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã đạt một số kết quả nổi bật trong công tác tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 4.715 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh hơn 63.250 đảng viên, đạt 3,95% so với dân số. Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%. Hơn 92% Ban công tác Mặt trận, Chi đoàn, Chi hội, Hội quán, tổ nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2020 - 2023) ước đạt 5,12%/năm. Năm 2023, ước GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) bình quân/người đạt 68,83 triệu đồng, tăng 1,29 lần so với năm 2020.

Đến nay, Đồng Tháp có 9/18 chỉ tiêu đạt lộ trình hàng năm; 4/18 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, hai chỉ tiêu dự kiến thực hiện vượt là số lượng hợp tác xã hoạt động hiệu quả (chỉ tiêu là 35 hợp tác xã, hiện đạt 24 hợp tác xã); số xã đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu là 90 xã, hiện đạt 115 xã) và số xã đạt nông thôn mới nâng cao (chỉ tiêu là 30 xã, hiện đạt 36 xã). Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến cuối nhiệm kỳ, 5/18 chỉ tiêu ở lĩnh vực kinh tế sẽ khó đạt, gồm các chỉ tiêu về tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn, GRDP bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ đô thị hóa, tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, Hội nghị là dịp để Tỉnh ủy nhìn lại, thảo luận những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu, toàn Đảng bộ tỉnh và cả hệ thống chính trị quyết tâm, nỗ lực hơn nữa thực hiện đạt kết quả cao các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 5 đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025. Đó là về hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nền nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; xây dựng Đảng.

Để thực hiện tốt 5 đột phá chiến lược, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong lưu ý, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị; thành lập các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trực tiếp lãnh chỉ đạo.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận các nội dung quan trọng về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kết quả thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu có nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm về những vấn đề mang tính thực tiễn tại đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh văn bản để ban hành, làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ./.

Nhựt An

Xem thêm