Xây dựng Đảng

Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận

Cần Thơ

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

TTXVN - Chiều 3/8, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2023.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Cần Thơ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu các thành phố trong Cụm thi đua tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, cần đánh giá, kiểm điểm lại vai trò của Mặt trận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra; có những định hướng, giải pháp phù hợp, xác thực hơn trong nữa nhiệm kỳ còn lại.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Mặt trận Cụm thi đua tiếp tục triển khai các phong trào, cuộc vận động do Trung ương phát động gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với những mô hình, điển hình mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở. Năm thành phố cần đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, ưu tiên nguồn lực để triển khai nhằm tạo kết quả rõ nét, nổi bật, tránh tình trạng dàn trải trong triển khai nhiệm vụ, nhất là các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Mặt trận các cấp của 5 thành phố cần tiếp tục quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức thường xuyên các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân theo địa bàn, khu vực, theo nhóm đối tượng để lắng nghe đầy đủ, tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát huy dân chủ; phối hợp, giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Cùng với đó, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và có hiệu quả cao công tác giám sát, phản biện; quan tâm hơn nữa đến công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo với cấp ủy và Mặt trận Trung ương để tổng hợp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; xác định, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác nắm bắt dư luận nhân dân được Mặt trận 5 thành phố thực hiện nề nếp, góp phần phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước; kịp thời báo cáo những vấn đề phức tạp nảy sinh với các cơ quan có thẩm quyền; tham mưu giúp cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các thành phố.

Mặt trận các thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc và tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động, ký kết triển khai Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026, nhất là tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Đối với hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ người nghèo, Mặt trận các cấp của 5 thành phố đã đa dạng hóa các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, trong 6 tháng đạt trên 157 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa trên 1.242 căn nhà đại đoàn kết. MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai các nội dung giám sát phản biện xã hội theo hướng dẫn của trung ương và được Thành ủy phê duyệt. …

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận của 5 thành phố còn một số tồn tại như: Việc triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” còn nhiều hạn chế, chưa xây dựng được nhiều mô hình mới trong thực hiện phong trào. Công tác giám sát có những chuyển biến tích cực song ở một vài nơi hiệu quả giám sát chưa cao, còn thiếu chủ động; các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận chưa sâu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam tại các địa phương…/.

Ngọc Thiện

Xem thêm