Xây dựng Đảng

Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban với Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là hội nghị đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư với Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các Tỉnh ủy, Thành ủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Chiều 28/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2023 với các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự Hội nghị ở điểm cầu chính Trụ sở Trung ương Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là hội nghị đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư với Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các Tỉnh ủy, Thành ủy. Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc quán triệt thực hiện các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương mà còn là dịp để lãnh đạo Đảng lắng nghe, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết quả làm được, đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc của các Tỉnh ủy, Thành ủy, tìm ra giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, Hội nghị lần này nhằm đánh giá những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm; thông tin những kết quả cũng như khó khăn vướng mắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời dự báo và đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nửa nhiệm kỳ sắp tới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của 63 Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các Tỉnh ủy, Thành ủy đã quán triệt sâu sắc, nhất quán quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng khóa XIII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp thực tiễn từng địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã tranh thủ, phát huy được nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm để tập trung nguồn lực giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, vấn đề cấp bách, việc khó, tồn tại nhiều năm.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Thông báo Kết luận số 29-KL/TW ngày 27/7/2023 của Bộ Chính trị, lồng ghép những nhiệm vụ trọng yếu mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đối với những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn, Bí thư cấp ủy phải kịp thời chỉ đạo xử lý.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy quán triệt các nội dung được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tại Hội nghị về Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cần tập trung tham gia và chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Trung ương 8 tới đây.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các Tỉnh ủy, Thành ủy nêu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và giao cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền được giao trả lời trực tiếp các Tỉnh, Thành ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023.

Các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quán triệt những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và một số nội dung về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương.

Tại Hội nghị, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã thảo luận, nêu 7 nhóm kiến nghị về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 23 Tỉnh ủy, Thành ủy kiến nghị, đề nghị những nội dung liên quan việc thể chế hóa chiến lược, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của các vùng kinh tế, Thủ đô Hà Nội, phát triển ngành, lĩnh vực..../.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm