Xây dựng Đảng

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động

Kon Tum

Trong Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028, ông Rơ Chăm Long tái cử là Chủ tịch Liên đoàn. Đây là Đại hội điểm của 10 tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Các đại biểu biểu quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

TTXVN - Trong hai ngày 25-26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Đổi mới - Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển”. Đây là Đại hội điểm của 10 tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Tham dự có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 40.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tỷ lệ, chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc tiếp tục được nâng lên.  89% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; hoàn thành và vượt 10 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra; một số chỉ tiêu vượt cao như công tác phát triển đoàn viên đạt 106,9%, số Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 135,6%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai mạnh mẽ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, với phương châm lấy người lao động làm trung tâm.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Các cấp Công đoàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân lao động; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, Kon Tum tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cấp Công đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang yêu cầu, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng giai cấp công nhân có bản lĩnh chính trị, trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, nhanh chóng tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, về việc làm, thu nhập của công nhân, từ đó chủ động hỗ trợ, bảo đảm đời sống cho người lao động.

Công đoàn tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức, người lao động, nhất là về thời gian lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Kon Tum có 98/110 đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với nội dung ngày càng thiết thực. Công đoàn tỉnh kết nạp mới 4.274 đoàn viên, đạt 106,9% kế hoạch; thành lập mới 42 công đoàn cơ sở; sắp xếp kiện toàn lại 69 Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị theo quy định; giới thiệu, kết nạp 2.168 đoàn viên Công đoàn vào Đảng...

Công đoàn các cấp đã trao tặng 65.823 suất quà trị giá 41,1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho 99 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 4,19 tỷ đồng. Cùng với đó, Công đoàn phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hỗ trợ công nhân, người lao động vượt qua đại dịch COVID-19.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 32 thành viên tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028. Trong phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành, ông Rơ Chăm Long tái cử là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028./.

Khoa Chương

Xem thêm