Xây dựng Đảng

Hải Dương: Đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án

Hải Dương

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát.

TTXVN - Ngày 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã có thông cáo báo chí về cuộc họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tuyên truyền giáo dục sâu rộng các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban sẽ chỉ đạo thường xuyên rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn; tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương và các tổ chức chính trị - xã hội; của báo chí, truyền thông. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc (gồm 7 vụ án, 1 vụ việc); triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương; triển khai học tập, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo...

6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết 122 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, đề nghị phản ánh. Cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố mới 14 vụ, 37 bị can; tiếp tục chỉ đạo, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết 12 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; trong đó, đã xét xử sơ thẩm 4 vụ, tiếp tục điều tra 2 vụ; kết thúc điều tra, chuyển sang giai đoạn truy tố 4 vụ; đang chờ xét xử 1 vụ; 1 vụ việc đang tiếp tục được chỉ đạo giải quyết. Ban cũng đã đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo đối với 4 vụ án./.

Mạnh Tú

Xem thêm