Xây dựng Đảng

Thái Bình quán triệt, triển khai 5 chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh

Muốn đưa nghị quyết vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải làm tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

TTXVN - Ngày 21/7, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy tới cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu, học tập: Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận số 665-KL/TU, ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 8/5/2023 và thông báo Kết luận số 604 ngày 9/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của Công an tỉnh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành cho rằng, muốn đưa nghị quyết vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải làm tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết. Việc học tập, quán triệt nghị quyết phải nắm chắc các quan điểm, nội dung, mục đích, yêu cầu của các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là những giải pháp triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống từ tỉnh đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu, tại hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương trực tiếp truyền đạt tới các đại biểu 5 chuyên đề rất quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Các đại biểu học tập, quán triệt với tinh thần, thái độ nghiêm túc, nắm chắc nội dung của nghị quyết.

Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức học tập, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên từng đơn vị, nhất là xây dựng chương trình hành động sát thực với yêu cầu thực tiễn.../.

Sơn Hải

Xem thêm