Xây dựng Đảng

Không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo mang tầm chiến lược

Hải Phòng

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Một góc thành phố Hải Phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

TTXVN - Ngày 19/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

* Kết quả nổi bật

Các báo cáo cũng như ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đều có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề cần thảo luận; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để đạt hoặc vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện trách nhiệm và khát vọng phát triển thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương bằng các chủ trương, nghị quyết, biện pháp đúng đắn, kịp thời; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, đạt hiệu quả rõ nét. Cùng với đó, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nêu cao tinh thần đoàn kết; thể hiện rõ bản lĩnh, khát vọng vươn lên; không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo mang tầm chiến lược; chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ tiến độ hoàn thành.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đạt được những kết quả nổi bật, trở thành điểm sáng của cả nước trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị. Đô thị trung tâm được chỉnh trang, nâng cấp, không gian đô thị được mở rộng, hướng tới xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang đặc trưng riêng của thành phố Cảng biển; quan tâm đầu tư, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo nông thôn được thay đổi căn bản, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, tiệm cận với quá trình đô thị hoá. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính có chuyển biến mạnh mẽ, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả.

Hải Phòng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

* Biến thách thức thành cơ hội

Với độ mở của nền kinh tế khá lớn, đất nước ta cũng chịu tác động sâu rộng từ tình hình chung của thế giới. Thành phố Hải Phòng là trung tâm công nghiệp và cửa ngõ ra biển của miền Bắc, hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông, có nền kinh tế năng động. Vì vậy, ảnh hưởng từ tình hình chung của thế giới và đất nước càng rõ rệt, tác động trực tiếp, toàn diện đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, cùng nhiều khó khăn, thách thức mà Đảng bộ thành phố phải đối mặt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nửa nhiệm kỳ. Đó là, hệ thống 20 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra, thành phố mới chỉ đạt 5/20 chỉ tiêu. Trong số 15 chỉ tiêu còn lại, có 7 chỉ tiêu gặp nhiều thách thức, cần có giải pháp quyết liệt, đột phá mới có thể đạt được mục tiêu Nghị quyết. Cùng đó, có nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành cần phải đánh giá chính xác nguyên nhân, đi tận gốc rễ vấn đề để tìm giải pháp thực sự hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ...

Để hoàn thành mục tiêu nửa nhiệm kỳ còn lại, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị, toàn Đảng bộ nhất quán quan điểm giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Du khách vui chơi tại bãi biển 3 trái đào ở Cát Bà, Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu giao trách nhiệm cụ thể cho Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt; đối với Bí thư các quận, huyện thì trách nhiệm của Bí thư là hệ thống các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các quận, huyện; đối với các Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đơn vị, địa phương sẽ liên đới về thành tích và trách nhiệm với kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu cải cách hành chính trong công tác Đảng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, hướng đến hiệu quả công việc và thực chất theo hướng giảm thủ tục, tăng cường phân cấp; đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Một số nhiệm vụ cấp thiết, toàn Đảng bộ cần tập trung chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ, đó là đạt và vượt chỉ tiêu về thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa. Nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân nói chung và doanh nghiệp gốc Hải Phòng nói riêng đối với sự phát triển chung của thành phố. Khẩn trương thu hút và đầu tư các Khu, Cụm Công nghiệp đã được quy hoạch. Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố Hải Phòng trước năm 2025, đồng thời nghiên cứu quy hoạch và phát triển cảng Nam Đồ Sơn trước năm 2030. Hoàn thành các dự án hạ tầng quan trọng; ưu tiên thu hút đầu tư cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao (nhất là về lĩnh vực công nghệ cao); trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ R&D; đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu. Hoàn thành và triển khai Đề án tổng thể về đào tạo nghề cho lao động. Tập trung chuyển đổi số (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), xây dựng đô thị thông minh, văn minh; các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp; chính sách phát hiện, thu hút nhân tài. Thành phố đạt và vượt chỉ tiêu 15.400 căn nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ giao với phương châm "đồng bộ, tiện nghi, vừa túi tiền với khả năng chi trả của đa số người dân".../.

Minh Huệ

Xem thêm