Xây dựng Đảng

Hải Phòng quyết liệt thực hiện "không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng"

Hải Phòng

Đảng bộ thành phố Hải Phòng duy trì sự ổn định; tập trung công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân, vun đắp tinh thần đoàn kết, nhất trí; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng nhấn nút phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet "Hải Phòng làm theo lời Bác". (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

TTXVN -  Đảng bộ, cơ quan, đơn vị của Hải Phòng đã quán triệt chỉ đạo, điều hành linh hoạt và quyết liệt, mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là triển khai mọi hoạt động trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể, vì mục tiêu chung... 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 12 vừa diễn ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến nêu rõ, Thành ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy; rà soát, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định về công tác cán bộ. Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định; tăng cường hai cán bộ trẻ dưới 30 tuổi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Kết luận số 09-KL/TU, ngày 4/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Thành ủy và các cấp ủy xây dựng Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố năm 2023 theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị; chuyển giao tổ chức Đảng thuộc cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty theo quy định đối với 44 tổ chức Đảng và 1.782 đảng viên; tiếp nhận 1 tổ chức Đảng và 18 đảng viên.

Tính đến ngày 20/5/2023, thành phố đã kết nạp 1.613/4.100 đảng viên mới (đạt 39,3%); thành lập 26/44 tổ chức Đảng (đạt 59,1% kế hoạch), kết nạp 54 đảng viên mới trong các doanh nghiệp tư nhân (đạt 15,4% kế hoạch); xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và ngày 19/5/2023 cho 3.449 đảng viên.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 691 tổ chức Đảng, 649 đảng viên (264 cấp ủy viên); giám sát 633 tổ chức Đảng, 584 đảng viên (312 cấp ủy viên); thi hành kỷ luật 110 đảng viên (11 cấp ủy viên) với các hình thức khiển trách 87 trường hợp, cảnh cáo 13 người, khai trừ 10 người. Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với một đồng chí bằng hình thức khai trừ, hai đồng chí bằng hình thức khiển trách; đã thi hành kỷ luật đối với 6 đồng chí theo thẩm quyền, trong đó có hai đồng chí bằng hình thức khai trừ theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra; 4 đồng chí bằng hình thức khiển trách sau kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức Đảng, qua kiểm tra kết luận, 7 tổ chức Đảng có vi phạm, một tổ chức Đảng đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 30 đảng viên, trong đó có 24 cấp ủy viên, qua kiểm tra kết luận, 27 đồng chí có vi phạm, đã đến mức thi hành kỷ luật 16 người và đã thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên và Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương chúc mừng các đảng viên được kết nạp. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã hoàn thành hai cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức Đảng và 16 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận, 5 tổ chức Đảng và 16 đảng viên có vi phạm, trong đó 4 tổ chức Đảng và 5 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc; một tổ chức đảng và 11 đảng viên có vi phạm đã đến mức thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nhận được 153 lượt đơn, thư (61 lượt đơn, thư phản ánh vể tổ chức Đảng, 92 lượt đơn, thư phản ánh về đảng viên), trong đó thành lập đoàn giải quyết tố cáo 104 đơn; kết thúc đơn, không giải quyết tố cáo 1 đơn; chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền là 66 đơn; hướng dẫn, trả lời 12 đơn; lưu 70 đơn. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhận được 29 đơn phản ánh về tổ chức Đảng, 55 đơn phản ánh về đảng viên. Kết quả đã chuyển đơn theo thẩm quyền 42 đơn, lưu đơn do nội dung trùng lặp hoặc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 42 đơn...

Con số không nhỏ tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đã đến mức thi hành kỷ luật nêu trên cho thấy, công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Hải Phòng thực hiện "không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng" như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ.

Các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được khen thưởng. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

* Đoàn kết là yếu tố thành công

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhận định, các mặt công tác Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố, sở, ngành và các địa phương cơ bản được kiện toàn... Trên cơ sở sự ổn định của hệ thống chính trị, mặc dù tình hình kinh tế đất nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế thành phố Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng, đứng thứ 3 cả nước, đứng đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng. Nổi bật là các hoạt động xúc tiến đầu tư có hiệu quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND thành phố giao. Công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đang được địa phương tăng tốc góp phần lan tỏa không chỉ trong nhận thức của lãnh đạo, cán bộ thành phố mà còn trong từng doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp về hoạt động chăm lo đời sống, nơi ăn, ở cho người thu nhập thấp, cho công nhân.

Tiếp nối những thành quả trên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, Đảng bộ thành phố tiếp tục duy trì sự ổn định; tập trung công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân, vun đắp tinh thần đoàn kết, nhất trí; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Giá trị của sự đoàn kết trong Đảng bộ, trong từng cơ quan, đơn vị cần được thể hiện thông qua kết quả hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tinh thần chia sẻ và sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, ban, ngành, giữa các cấp hành chính của thành phố.

Lễ kết nạp đảng viên cho 68 quần chúng ưu tú là cán bộ công chức và người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Theo đó, Thành ủy và các cấp ủy hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa ra các giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Thành ủy và các cấp ủy đẩy mạnh triển khai có hiệu quả, thực chất Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW về "Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu.

Thành ủy và các cấp ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2023 - 2025, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố năm 2023 và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách thành phố; xây dựng Đề án "Một số chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố" và Đề án "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2030". Thành ủy và các cấp ủy ban hành Quy chế làm việc mẫu áp dụng đối với cấp ủy cơ sở trong đơn vị sự nghiệp; sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng; ban hành cơ chế, chính sách (tạm thời) về bảo vệ cán bộ tốt vì lợi ích chung và xử lý cán bộ có biểu hiện đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm.../.

PV

Xem thêm