Xây dựng Đảng

Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bắc Giang

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đề nghị, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu. (Ảnh: Đồng Thuý/TTXVN)

(TTXVN)- Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 173 đảng viên (trong đó khiển trách 104, cảnh cáo 17, cách chức 4, khai trừ 48 đảng viên), bằng 0,19% tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, tăng 2 tổ chức đảng và 10 đảng viên so với cùng kỳ năm 2022.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, diễn ra ngày 11/7.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì hội nghị. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 14 Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy, các Phó Bí thư Huyện ủy Sơn Động. 

Bắc Giang ban hành kế hoạch, thực hiện và chỉ đạo các tập thể, cá nhân kiểm điểm, khắc phục những vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 432-TB/UBKTTW ngày 28/2/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Trong đó đã hoàn thành việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 8 cá nhân; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 9 tổ chức, 62 cá nhân; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 7 tổ chức, 30 cá nhân và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo thẩm quyền.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 318 tổ chức đảng, 4.178 đảng viên (giảm 24 tổ chức đảng và tăng 602 đảng viên so cùng kỳ với năm 2022); giám sát chuyên đề đối với 397 tổ chức đảng, 1.724 đảng viên (tăng 71 tổ chức đảng và 427 đảng viên so với cùng kỳ năm 2022).

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 39 tổ chức đảng, 116 đảng viên (tăng 1 tổ chức đảng và giảm 3 đảng viên so với cùng kỳ năm 2022). Qua kiểm tra đã kết luận 21 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó một trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, 81 đảng viên có vi phạm, trong đó 31 trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật...

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo thường xuyên thanh, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố mới 19 vụ, 47 bị can đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường (tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố mới 19 vụ, 47 bị can đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường (tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2022).

Toàn tỉnh triển khai 83 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực tại 231 đơn vị; 91 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 532 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh, kiểm tra, đơn vị chức năng phát hiện sai phạm với tổng số tiền 17,2 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 6,8 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 10,3 tỷ đồng; ban hành 212 quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 1,6 tỷ đồng; xử lý hành chính đối với 18 tổ chức, 213 cá nhân có hành vi sai phạm.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đề nghị, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, 6 tháng cuối năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát người đứng đầu các cấp.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan, đơn vị trên địa bàn khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Bắc Giang tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện suy thoái và tham nhũng, tiêu cực./.

Đồng Thuý

Xem thêm