Xây dựng Đảng

Kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

An Giang

Tại Kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên do có vi phạm.

TTXVN - Ngày 3/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 17. Đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và thi hành kỷ luật nhiều đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, quyết định kỷ luật Cảnh cáo Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đối với tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác cán bộ, quản lý đảng viên, chỉ đạo, kiểm tra công tác chuyên môn, tác nghiệp thi hành án, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên ngành thi hành án tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành thi hành án, phải xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự. Những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 là nghiêm trọng, gây bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật khiển trách đối với Chi ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đối với Chi ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Chi ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước phải xử lý hình sự; đề nghị cho đảng viên ra khỏi Đảng không đúng quy định của Đảng. Những vi phạm này làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đảng viên: Lâm Phước Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang; Trần Khánh Dân, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang (nguyên Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang); Lê Hoàng Tâm, đảng viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Thương, Bí thư Chi bộ, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu và Trịnh Công Tồn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu (nguyên Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2020).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy các đảng viên nêu trên đã vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, quản lý đảng viên, chỉ đạo, kiểm tra công tác chuyên môn, tác nghiệp thi hành án; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để cán bộ cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành thi hành án. Các hành vi này đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những vi phạm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phùng Quốc Khởi, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang; Nguyễn Huy Thanh, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang và Trần Bửu Thọ, đảng viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang: Phùng Quốc Khởi, Nguyễn Huy Thanh và Trần Bửu Thọ đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những vi phạm đã làm ảnh hưởng xấu uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật./.

Thanh Sang

Tin liên quan

Xem thêm