Xây dựng Đảng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị xem xét, kỷ luật các cá nhân có vi phạm

Ông Nguyễn Tuấn Anh, thời điểm là Trưởng phòng Quy hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường, đã có khuyết điểm, vi phạm.

TTXVN - Theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, thực hiện Quy chế làm việc, ngày 12/6/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai họp Kỳ thứ 27 dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thông qua các vụ việc theo thẩm quyền.

Cụ thể, kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai (nguyên Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai).

Theo kết luận điều tra, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, thời điểm là Trưởng phòng Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến quá trình thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Qua xem xét nội dung, nguyên nhân, động cơ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bỏ phiếu biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh.

Thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Khánh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Khánh tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát theo định kỳ, chuyên đề đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên, nhất là người đứng đầu có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; thực hiện kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng quy trình, lưu trữ hồ sơ vụ việc khoa học, đầy đủ và đúng quy định.

Thông qua kết quả kiểm tra tài chính đảng năm 2022 đối với Huyện ủy Xuân Lộc. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc, trực tiếp là Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các văn bản liên quan công tác tài chính đảng đến các tổ chức Đảng trong Đảng bộ biết, thực hiện; lập dự toán đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi; chấp hành đúng dự toán, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện; hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính lưu trữ đầy đủ. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy và bộ phận tham mưu công tác tài chính đảng Văn phòng Huyện ủy rút kinh nghiệm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy công tác quản lý tài chính có nội dung chưa đảm bảo đúng quy định.

Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Quách Kim Hương - đảng viên Chi bộ Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú), qua kết quả kiểm tra, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ nguyên hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Quách Kim Hương, đảng viên Chi bộ Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú).

Trước đó, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Cổ, huyện Tân Phú, Quách Kim Hương đã bị kỷ luật do vi phạm quy định về quản lý tài chính./.

Nguyễn Văn Việt

Xem thêm