Xây dựng Đảng

Thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa tại Hà Nam

Hà Nam

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch được phục hồi và có bước phát triển.

Hiện đại hóa quy trình sản xuất ở một nhà máy ở Hà Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN).

TTXVN - Trong hai ngày 26 - 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023,

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiều biện pháp nên tiếp tục đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch được phục hồi và có bước phát triển. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 6.785 tỷ đồng (đạt 52% dự toán Trung ương giao, đạt 50,4% dự toán địa phương). Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Giáo dục - đào tạo tiếp tục đạt thành tích cao. Vấn đề giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn được quan tâm. Chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Sản xuất hoa lan theo phương pháp công nghệ cao ở Hà Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm theo đúng Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026 - 2031 đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với tỷ lệ phiếu tập trung cao, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông báo nhanh kết quả tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy; sơ, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị, trong 6 tháng cuối năm tỉnh cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; làm tốt công tác tư tưởng; tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cần được thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ; tập trung đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao để thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất - kinh doanh, bảo đảm đời sống người lao động và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch phù hợp với bối cảnh mới...

Đồng thời, tỉnh tiếp tục thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; quản lý nguồn thu, chống thất thu để đảm bảo tiếp tục tự cân đối ngân sách và đủ nguồn vốn cho đầu tư các công trình, dự án theo kế hoạch đề ra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại theo kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa - xã hội, con người; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chất lượng khám, chữa bệnh; chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Thanh Tuấn

Xem thêm