Xây dựng Đảng

Hà Nam chú trọng phát triển đảng viên mới

Hà Nam

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng của thành phố đã kết nạp được 259 đảng viên mới, đạt 51,8% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

TTXVN - Xác định phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh Hà Nam luôn chú trọng thực hiện công tác này bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực.

Đảng bộ thành phố Phủ Lý hiện có 69 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 9.550 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Phủ Lý đề ra chỉ tiêu phấn đấu kết nạp trên 500 đảng viên mới. Để đạt chỉ tiêu này, Thành ủy Phủ Lý chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; là tiêu chí đánh giá thi đua của mỗi địa phương, đơn vị.

Thành ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tích cực tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu nguồn kết nạp cho Đảng. Bên cạnh đó, chú trọng rà soát nguồn, quan tâm giáo dục, tạo điều kiện kết nạp đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế; học sinh, sinh viên các trường Trung học Phổ thông, trung cấp, dạy nghề, cao đẳng; công nhân lao động tại doanh nghiệp... trên địa bàn.

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng của thành phố đã kết nạp được 259 đảng viên mới, đạt 51,8% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, có 5 học sinh xuất sắc, tiêu biểu về học tập và rèn luyện, đạt nhiều thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Lễ kết nạp Đảng diễn ra trang trọng, đúng quy định, có ý nghĩa rất lớn đối với đảng viên trẻ. Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển đảng viên là học sinh trong các trường học, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ chất lượng thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Phủ Lý Nguyễn Đức Toàn cho biết, xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc hằng quý đánh giá kết quả công tác kết nạp đảng viên, đôn đốc đẩy mạnh việc tạo nguồn phát triển Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để quần chúng, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ về Đảng, thấy được niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Công tác phát triển đảng viên mới cũng được Đảng bộ huyện Thanh Liêm xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thanh Liêm phấn đấu mỗi năm, Đảng bộ huyện kết nạp được từ 150 - 160 đảng viên mới, Đảng bộ xã, thị trấn kết nạp được từ 10 đảng viên trở lên, các chi bộ cơ quan căn cứ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội cấp mình đề ra.

Huyện ủy Thanh Liêm chỉ đạo Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng; đồng thời chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể giáo dục lựa chọn đoàn viên hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; định kỳ hàng quý xét cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, xét đề nghị kết nạp đảng viên… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã kết nạp Đảng cho trên 410 quần chúng ưu tú, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng; chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên.

Theo Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm Nguyễn Minh Tiến, thời gian tới, cùng với việc kết nạp đảng viên mới ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Huyện ủy Thanh Liêm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ở các doanh nghiệp; làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam hiện có 10 Đảng bộ trực thuộc với 536 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó Đảng bộ cơ sở là 194, chi bộ cơ sở là 342 với trên 51.000 đảng viên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra chỉ tiêu hàng năm phấn đấu kết nạp trên 800 đảng viên mới. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện công tác phát triển đảng viên hàng năm và trong cả nhiệm kỳ; lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và tổ chức thực hiện.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đã kết nạp được hơn 2.470 đảng viên, đạt 61,7% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh tập trung nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng viên theo kế hoạch, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3 - 4% trên tổng số đảng viên; tăng cường quản lý đảng viên, thực hiện nghiêm, chặt chẽ việc chuyển sinh hoạt Đảng, miễn công tác và sinh hoạt Đảng cho đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư cấp ủy cơ sở... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên./.

Nguyễn Chinh

Xem thêm