Xây dựng Đảng

Vĩnh Long: Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Vĩnh Long

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 27 tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức đảng và 13 đảng viên; giám sát 33 tổ chức đảng và 33 đảng viên.

TTXVN - Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, từ nay đến cuối năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh chủ động và thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên hoặc theo sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra  các cấp tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, tỉnh, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đẩy nhanh tiến độ các đoàn kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình năm 2023, đảm bảo theo thời gian quy định, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện Quyết định 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra 3 cấp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra  3 cấp còn tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giải quyết tố cáo, khiếu nại; công tác kiểm tra thu, chi ngân sách và kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí... nhằm kịp thời phát hiện những sai sót để khắc phục, sửa chữa.

Theo đó, cấp ủy các cấp trong tỉnh kiểm tra 48 tổ chức đảng và 75 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng; giám sát 32 tổ chức đảng và 73 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 27 tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức đảng và 13 đảng viên; giám sát 33 tổ chức đảng và 33 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, 4 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật khiển trách, tăng 2 tổ chức đảng so cùng kỳ; 64 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 44 đảng viên, cảnh cáo 10 đảng viên, cách chức 2 đảng viên và khai trừ 8 đảng viên./.

Phạm Minh Tuấn

Xem thêm