Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nam Định

Hội thảo là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh mới.

TTXVN - Ngày 29/6, Tỉnh Đoàn tỉnh Nam Định phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Hoạt động tuyên truyền của đoàn thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay".

Tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định Triệu Văn Thái nhấn mạnh, Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng để đoàn viên, thanh niên trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề quan trọng trong đổi mới hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh mới.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tuyên truyền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phân tích làm nổi bật kết quả và một số vấn đề đặt ra trong hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay và những kinh nghiệm, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên thời gian tới.

Trình bày tham luận “Hình thức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các nhà trường quân đội trong tình hình mới”, Thiếu tá Nguyễn Vi Đạt, Trường Đại học Chính trị cho biết, với đặc thù, các nhà trường quân đội có nhiều hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả tích cực, lôi cuốn đoàn viên, thanh niên quân đội tham gia như, tuyên truyền thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, tuyên truyền hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên internet, mạng xã hội, thực hiện cấp trên tuyên truyền cấp dưới, người biết tuyên truyền người chưa biết...

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định Hoàng Đình Trung đã phân tích 5 yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền như: tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng lãnh đạo Đoàn các cấp; quan tâm, đa dạng hóa các hình thức, phương thức tuyên truyền, chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến đa chiều, toàn diện về lý luận và thực tiễn, không chỉ đánh giá những thuận lợi mà còn chỉ ra thách thức đối với hoạt động tuyên truyền của Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là những kinh nghiệm cần thiết để các cấp bộ Đoàn trong cả nước nói chung, Nam Định nói riêng đề ra giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…/.

Nguyễn Lành

Tin liên quan

Xem thêm