Xây dựng Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Gs, Ts Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội dung chương trình kiểm tra về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

TTXVN -  Sáng 5/7, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng dự có các thành viên Đoàn kiểm tra 886; Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện một số đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đoàn kiểm tra 886 và Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện đúng nội dung Quyết định, kế hoạch, đề cương báo cáo và chương trình kiểm tra về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Kiểm tra 886 của Bộ Chính trị, chủ trì buổi làm việc  (Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra đáp ứng nhiệm vụ của công tác kiểm tra lần này. Theo đó, thông qua kiểm tra, Đoàn kịp thời phát hiện, ghi nhận kết quả đạt được, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của cơ quan; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân, qua đó yêu cầu hướng dẫn tổ chức Đảng được kiểm tra tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung được kiểm tra. Đồng thời, Đoàn kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết, Quy định được kiểm tra.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, quá trình kiểm tra phải đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết một số nhiệm vụ và yêu cầu trọng tâm được Đoàn kiểm tra triển khai gồm: Kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 26 về thực hiện công tác cán bộ. Đối tượng kiểm tra đảm bảo tính toàn diện, bao phủ rộng. Công tác tự kiểm tra, xây dựng báo cáo phải được chú trọng, đảm bảo đúng quy định, yêu cầu và tiến độ chung của Đoàn kiểm tra và Bộ Chính trị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh khẳng định, việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và triển khai công tác kiểm tra đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với Viện nói riêng, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung. Đây là cơ hội để Đảng ủy Viện tự kiểm tra, đánh giá, khắc phục khó khăn, kịp thời điều chỉnh về công tác cán bộ; góp phần thực hiện thành công Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm các nội dung trong quy trình kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch./.

Diệu Thúy

Xem thêm