Xây dựng Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng: Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ, Văn phòng Trung ương đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TTXVN - Sáng 19/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo.

Sáu tháng đầu năm 2023, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; tham mưu tổ chức và phục vụ chương trình Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, các Hội nghị Trung ương, Hội nghị toàn quốc, chương trình làm việc hằng tháng, quý, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các phiên họp hằng tháng của lãnh đạo chủ chốt…

Văn phòng Trung ương Đảng đã văn bản hóa kịp thời các nội dung, kết luận tại các Phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt, góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những nội dung đã đề ra trong chương trình và những vấn đề đột xuất, hệ trọng của Đảng, Nhà nước; chuẩn bị nội dung tổ chức các hội nghị giao ban của đồng chí Thường trực Ban Bí thư…

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng những kết quả mà Văn phòng Trung ương Đảng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Phân tích tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, nằm ngoài dự báo, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, ở trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm chế, đảm bảo các cân đối lớn, an sinh xã hội, đời sống nhân dân, quốc phòng, an ninh. Công tác xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường…Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3,72%...

Thường trực Ban Bí thư cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý, giải quyết nhiều công việc, trong đó có nhiều việc đột xuất phát sinh. Khối lượng công việc qua Văn phòng Trung ương Đảng là rất lớn, nhiều việc quan trọng và thường xuyên, yêu cầu đặt ra là phải chủ động phối hợp với nhiều cơ quan chức năng mới đáp ứng được kịp thời, có chất lượng công tác tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Tán thành với Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ, Văn phòng Trung ương đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng đã chủ trì tham mưu để xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ tốt các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có Hội nghị bất thường, Hội nghị giữa nhiệm kỳ, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; các cuộc làm việc, tiếp khách quốc tế tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Không chỉ dừng lại ở việc tham mưu, báo cáo lãnh đạo chỉ đạo, sau các cuộc họp, Văn phòng Trung ương Đảng còn xử lý các văn bản; tham mưu giúp Thường trực Ban Bí thư giải quyết, xử lý công việc hằng ngày… Tất cả đã được xử lý bằng những kế hoạch, kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cao, phương pháp làm việc khoa học.

Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ động phối hợp tham mưu để thẩm định các đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các báo cáo ngày càng có chất lượng hơn. Nhiều đề xuất, giải pháp của Văn phòng Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao…

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Văn phòng Trung ương Đảng đã giữ vững được nền nếp công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả này đã đóng góp quan trọng cho công việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kể cả những vấn đề cấp bách; tạo được sự thông suốt, nhịp nhàng trong lãnh đạo của Trung ương Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước.

Tán thành với những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong điều kiện trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy kết quả đạt được để triển khai các công việc tốt hơn; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu.

Để làm tốt công tác này, Văn phòng vừa trực tiếp, vừa phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo các chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương với nhiều nội dung quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, cùng với công tác hằng ngày, Văn phòng Trung ương đảm bảo cho chương trình của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2023 ở mức tốt nhất.

Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục trau dồi, tiếp cận thông tin, nắm chắc lĩnh vực được giao, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Văn phòng Trung ương tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng hiện đại nhưng phải bảo đảm yêu cầu, hiệu quả công tác.

Cùng với đó, Văn phòng Trung ương nắm chắc tình hình hoạt động trên các địa bàn, các cấp ủy, tổ chức đảng, kịp thời báo cáo vấn đề thường xuyên, những vấn đề phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ để phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

Qua tập hợp thông tin, Văn phòng phát hiện những mô hình, cách làm hay có thể giới thiệu cho các đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, tham khảo; thực hiện tốt chức năng thông tin phục vụ lãnh đạo kịp thời, toàn diện và chính xác.

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục chú trọng công tác cán bộ, nhất là cán bộ có kinh nghiệm, chất lượng, trình độ; chú trọng phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ của Đảng; tiếp tục xây dựng đoàn kết nội bộ, đảm bảo nguyên tắc của Đảng, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý. Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng với Đảng ủy có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược.

Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, quan điểm, đường lối của Đảng trong quá trình chuẩn bị, đến lúc ban hành văn bản và tổ chức thực hiện, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong quá trình này.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Lĩnh hội sự chỉ đạo từ Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng khẳng định, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới; nhất là tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra…/.

Hoàng Thị Hoa

Tin liên quan

Xem thêm