Thời sự

Phú Thọ bám sát, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phú Thọ

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá Phú Thọ đã bám sát, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sát với thực tiễn.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 8/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã đoàn kết, thống nhất và đạt những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thường trực Ban Bí thư nhận xét, Phú Thọ đã bám sát, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sát với thực tiễn. Tỉnh đã ban hành các văn bản phù hợp tình hình địa phương từ đó có cơ sở thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương. Đồng thời, tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực duy trì nhịp độ kinh tế phát triển của Phú Thọ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7,22% - đứng thứ 3/14 tỉnh Vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 16/63 tỉnh, thành phố cả nước; kinh tế hạ tầng phát triển; bảo tồn, phát huy tốt hai giá trị di sản văn hóa phi vật thể...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, Phú Thọ cần tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỉnh tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy; phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì tốt tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của tỉnh, đồng thời ghi nhận đối với một số kiến nghị địa phương đề xuất Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát để ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 01/6/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 16/11/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành trên 1.860 các loại văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực nhằm đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp được triển khai xuyên suốt trong toàn Đảng bộ.

Kinh tế phục hồi và tăng trưởng tích cực, thu ngân sách Nhà nước liên tục tăng so với dự toán. Toàn tỉnh có 4/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì và phát triển; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai nhanh; cải cách công vụ chuyển biến tích cực.

Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được nâng lên; đời sống nhân dân trong tỉnh không ngừng cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phú Thọ còn một số tồn tại, hạn chế cần giải pháp khắc phục trong nửa nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác một số nội dung: Đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể, thể chế hóa về mặt pháp luật để có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách theo nội dung Kết luận số 14-KL/TW; đề nghị xem xét điều chỉnh giao lại biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đến năm 2026; quan tâm hỗ trợ kinh phí để triển khai các dự án trọng điểm giao thông liên vùng, đầu tư xây dựng Khu Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng và xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam…/.

PV

Xem thêm