Thời sự

Bắc Ninh: Chỉ đạo xử lý các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền

Bắc Ninh

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023 rất nặng nề, vừa phải vượt qua khó khăn, sớm khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế...

Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN).

TTXVN - Trong hai ngày 6-7/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12. Kỳ họp thông qua 13 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu với tinh thần trách nhiệm và cầu thị đã tích cực thảo luận, đánh giá khách quan và toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm. Đặc biệt là việc tập trung nhìn lại chính mình để phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, các chỉ tiêu kết quả còn đạt thấp để xem xét, đề ra các giải pháp quyết liệt, sát thực nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết về: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2023; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Phê duyệt phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 (đợt 2); Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội năm 2023…

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn một số vấn đề nổi lên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp thời gian qua được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm như vấn đề giao thông vận tải, lao động việc làm, thi hành án.

Tại Kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh và giải trình, làm rõ một số nội dung về công tác điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm; trân trọng tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân, cử tri trong tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể để triển khai, tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai về xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; về thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ các dự án theo hình thức BT; giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, nhất là các dự án trọng điểm, nguồn vốn phân bổ lớn...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023 rất nặng nề, vừa phải vượt qua khó khăn, sớm khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế, vừa phải tập trung thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch cả năm ở mức cao nhất. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau kỳ họp, các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, quyết liệt tổ chức thực hiện quán triệt và triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND; Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, đồng thời trong việc triển khai công tác quy hoạch trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các cấp, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các khu công nghiệp đã được thành lập, các khu vực thương mại – dịch vụ đã được quy hoạch, các dự án đầu tư có sử dụng đất đã được hoạch định nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; cơ cấu lại ngân sách, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách; thúc đẩy nhanh việc giải ngân các nhiệm vụ đã được dự toán giao…/.

Thái Hùng

Xem thêm