Xây dựng Đảng

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát).

Ngày 21/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 10 điểm cầu cấp huyện, 53 điểm cầu cấp cơ sở với 2.200 đại biểu tham dự.

Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; phân tích khó khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác đổi mới, nâng cao chất lượng Chi bộ thời gian tới.

Theo đại diện Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh (thành phố Tuy Hòa), để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ cần tổ chức theo quy trình khoa học cơ bản sau: Chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, thời gian, tài liệu cho cuộc họp; người điều hành nắm vững kiến thức xây dựng Đảng, diễn biến cuộc họp, kết luận đúng nội dung cuộc họp đã thảo luận; giải đáp kịp thời và sáng tỏ nội dung, yêu cầu của đảng viên… Việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ là bước quyết định trong hành động thể hiện cụ thể vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ, là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm cho kỳ sinh hoạt tiếp theo…

Từ thực tiễn sinh hoạt của 13 Chi bộ trực thuộc, Đảng bộ phường Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa) cho rằng, các bước sinh hoạt Chi bộ phải bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và hướng dẫn của Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Từ đây, đảng viên tập trung thảo luận, dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia phát biểu ý kiến nhất là đảng viên trẻ, tạo nên buổi sinh hoạt đạt chất lượng và hiệu quả. Chi ủy chủ trì điều hành thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Các đảng viên phát huy tinh thần xây dựng và trách nhiệm; tập trung thảo luận nội dung, vấn đề thiết thực tại khu phố. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề cần được thực hiện khoa học…

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị, các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Mỗi tổ chức Đảng cần cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả hướng dẫn về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; đồng thời củng cố, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

 Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát).

Hằng năm, cấp ủy các cấp có văn bản định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt Chi bộ thôn, khu phố; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp, nội dung và chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ; trách nhiệm của Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ trong việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Đảng bộ tỉnh Phú Yên hiện có 13 Đảng bộ trực thuộc, gồm 9 Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 3 Đảng bộ lực lượng vũ trang và Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. Toàn tỉnh đó có 395 tổ chức cơ sở Đảng (254 Đảng bộ cơ sở, 141 Chi bộ cơ sở), có 2.163 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận, với 45.980 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 33 tổ công tác dự sinh hoạt Chi bộ thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. Cùng với sinh hoạt theo định kỳ, các Chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề ít nhất 1 lần/quý; lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác sinh hoạt chuyên đề luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm. Một số Đảng ủy có cách làm sáng tạo là chọn Chi bộ tiêu biểu để sinh hoạt mẫu cho các Chi bộ trong Đảng bộ tham dự rút kinh nghiệm trong tổ chức sinh hoạt./.

Xuân Triệu

Xem thêm