Xây dựng Đảng

Nhiều cách làm linh hoạt trong phát triển đoàn viên Công đoàn

Bắc Giang

Công đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề ra nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt nhằm tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở.

Công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN - Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn được triển khai tích cực với nhiều cách làm đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa phương.

Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang là đơn vị điển hình trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Từ năm 2018 đến nay, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã thành lập mới được 96 Công đoàn cơ sở, kết nạp trên 109 nghìn đoàn viên, tương ứng đạt 147% và 227% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, 100% Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên đều được thành lập theo phương pháp mới (theo Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam).

Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang Ngô Đức Thắng cho biết: Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã xây dựng Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2018-2023, phấn đấu đến năm 2023 kết nạp ít nhất 35 nghìn đoàn viên Công đoàn, thành lập 50 Công đoàn cơ sở.

Trên cơ sở đó, hàng năm, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh bám sát kế hoạch, chỉ tiêu giao phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang để xây dựng kế hoạch phù hợp. Ban Chấp hành Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã thành lập, kiện toàn Ban vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên trong Ban vận động; đồng thời chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh tiến hành khảo sát, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động thành lập Công đoàn cơ sở và người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang hiện quản lý 1.810 Công đoàn cơ sở với trên 270 nghìn đoàn viên, trong đó khu vực hành chính sự nghiệp có 1.180 Công đoàn cơ sở với trên 43 nghìn đoàn viên, khu vực ngoài nhà nước 630 công đoàn cơ sở với gần 220 nghìn đoàn viên.

Từ năm 2018 đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bắc Giang đã kết nạp mới được trên 172 nghìn đoàn viên, bằng 447,5% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao; thành lập 444 Công đoàn cơ sở, trong đó có 234 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có trên 25 công nhân lao động, đạt 477,5% chỉ tiêu.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh, có được kết quả trên là do công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức Công đoàn các cấp đã quán triệt, nghiêm túc triển khai. Công đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát thực tiễn, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đề ra nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, sát thực tế nhằm tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công cán bộ có kinh nghiệm phụ trách; giao chỉ tiêu, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, kịp thời đưa các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cuối năm gắn với thi đua khen thưởng.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn để từ đó người sử dụng lao động tạo điều kiện cho thành lập Công đoàn cơ sở, người lao động tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn. Các cấp Công đoàn tiến hành khảo sát, thống kê, nắm tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn để xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các buổi làm việc với chủ doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện sớm xây dựng khu thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp. Qua đó, tổ chức Công đoàn có nơi tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp; đồng thời, tập hợp và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong tình hình mới./.

Đồng Thúy

Xem thêm