Xã hội

Nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bắc Giang

Bắc Giang

Tại Bắc Giang, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến, thực chất và hiệu quả hơn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

TTXVN - Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã tại Bắc Giang tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở linh hoặc và bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, các mô hình chính quyền thân thiện, nhất là về chất lượng cán bộ và đầu tư cơ sở vật chất được quan tâm xây dựng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, diễn ra ngày 24/7.

Tại Bắc Giang, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc thực hiện dân chủ trong các loại hình cơ sở có nhiều chuyển biến, thực chất và hiệu quả hơn. Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành quy định cụ thể về những nội dung công khai để người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, được bàn và quyết định trực tiếp, những nội dung được tham gia ý kiến và những nội dung giám sát, kiểm tra.

Sáu tháng đầu năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 396 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, với hơn 19 nghìn lượt công dân tham dự; tiếp thu hơn 4 nghìn lượt ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực. Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 250 cuộc giám sát trên các lĩnh vực; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức 240 cuộc giám sát về các khoản đóng góp của người dân. 100% doanh nghiệp có tổ chức Đảng đã thành lập và thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; 556 doanh nghiệp (đạt 88,1%) đã xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp; có 552 doanh nghiệp (đạt 87,4%) có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động.

Trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Bắc Giang đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Tiêu biểu như việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tỉnh đã xây dựng chuyên trang Quy chế dân chủ tỉnh, phần mềm "Hệ thống quản lý thông tin quy chế dân chủ" được nâng cấp, tích hợp nhiều tính năng, công khai thông tin đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của chính quyền, cụ thể hóa quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Việt Lập, huyện Tân Yên, cho biết, phần mềm "Hệ thống quản lý thông tin quy chế dân chủ" được triển khai thực hiện có rất nhiều thuận lợi. Thông qua phần mềm, cán bộ cấp xã nhập trực tiếp số liệu, đây là nguồn dữ liệu thông tin, lưu trữ để Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền ở cơ sở. Thông qua đó người dân có thể tiếp cận thông tin, tin tức, tư liệu về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở không chỉ ở địa phương đang sinh sống mà còn khai thác thông tin nhanh chóng, dễ dàng của các địa phương khác trong địa bàn tỉnh. Dữ liệu về Quy chế dân chủ được lưu trữ, khai thác sử dụng rộng rãi, đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng, chính xác; đồng thời, giảm chi phí thời gian, giấy tờ, dịch vụ bưu chính cho cấp xã.

Điểm mới nữa là từ ngày 26-30/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các cấp, thông qua phiếu khảo sát điện tử. Kết quả, đã thu được hơn 16 nghìn phiếu. Từ ngày 8-11/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người dân thông qua Tổ dân vận cộng đồng về những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân. Kết quả, toàn tỉnh đã thu thập được 88.587 ý kiến (đạt 88,6% kế hoạch đề ra). Thông qua khảo sát, ý kiến của người dân được tổng hợp, phản ánh và đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bắc Giang còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền việc thực hiện Quy chế dân chủ chưa đa dạng về hình thức; nhiều UBND cấp xã chưa có Quy chế dân chủ trong hoạt động; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở khu vực các đơn vị sự nghiệp có thu như ngành y tế, giáo dục còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành còn chậm được tháo gỡ; một số chính sách, văn bản chồng chéo, mâu thuẫn; năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế./.

Đồng Thúy

Tin liên quan

Xem thêm