Xây dựng Đảng

Nhân rộng cách làm sáng tạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Bắc Giang

Các địa phương tỉnh Bắc Giang có nhiều cách làm hay, sáng tạo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điển hình là việc triển khai xây dựng chính quyền thân thiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng. ( Ảnh minh họa: Đồng Thúy/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; chỉ đạo xây dựng chính quyền thân thiện giai đoạn 2023-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Xác định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, năm 2022 cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế.

Các địa phương nhiều cách làm hay, sáng tạo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điển hình là việc triển khai xây dựng chính quyền thân thiện. Đến nay, tất cả 10 Huyện ủy, Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình chính quyền thân thiện. Tất cả 209 Đảng ủy xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình và tổ chức ra mắt mô hình chính quyền thân thiện.

Chia sẻ về cách làm trong xây dựng chính quyền thân thiện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Nam Lương Thế Tuấn cho biết: Huyện ủy chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền thân thiện và mô hình Công an tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì nhân dân phục vụ huyện Lục Nam gồm 13 thành viên, do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban chỉ đạo. Huyện quan tâm đầu tư kinh phí cho cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn (huyện khoảng 6,5 tỷ đồng; thị trấn Đồi Ngô đơn vị làm điểm 1,2 tỷ đồng; 24 xã thị trấn còn lại dự kiến 5 tỷ đồng). Trong năm 2021 và 2022, huyện chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Kết quả có 96% người dân hài lòng về phong cách phục vụ, thái độ của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn.

Tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, để phục vụ người dân ngày một tốt hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, UBND phường đã có sáng kiến thực hiện mô hình "Ngày thứ 6 nhanh". Theo đó, vào ngày thứ Sáu hằng tuần, phường tăng cường thêm cán bộ tại Bộ phận "một cửa"; phân công cán bộ, công chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân điền thông tin vào tờ khai và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để giải quyết nhanh chóng công việc. Theo quy định, hồ sơ thuộc lĩnh vực này giải quyết và trả kết quả trong 1 đến 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, không kể thời gian xác minh. Từ khi thực hiện mô hình, ngày thứ Sáu hằng tuần, các thủ tục hành chính được cán bộ tiếp nhận giải quyết, trả kết quả dứt điểm trong ngày, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, công dân.

Tuy đạt nhiều kết quả nhưng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, xây dựng chính quyền thân thiện ở Bắc Giang vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp huyện, chưa quan tâm, chú trọng việc triển khai xây dựng chính quyền thân thiện, nên bước đầu còn gặp nhiều khó khăn; một số đơn vị đã xây dựng nhưng hoạt động chưa tích cực. Một số nơi, do nguồn lực hạn chế, chưa quan tâm, đầu tư, bố trí kinh phí nên chất lượng ra mắt chính quyền thân thiện còn hạn chế; có nơi đã tổ chức ra mắt nhưng các điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản của chính quyền thân thiện (băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, khẩu hiệu "4 xin, 4 luôn, 5 không", các mẫu thư xin lỗi, cảm ơn...) chưa được triển khai thực hiện. Tinh thần thái độ phục vụ của đôi ngũ cán bộ công chức chưa cao. Người dân chưa quen với ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ.

Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu năm 2023 có 30% đơn vị cấp xã đạt chuẩn chính quyền thân thiện. 60% đơn vị cấp xã đạt chuẩn chính quyền thân thiện vào năm 2024. Đến năm 2025, tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chính quyền thân thiện.

Để đạt mục tiêu đề ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng đề nghị, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp chính quyền cần xác định xây dựng chính quyền thân thiện là nhiệm vụ xuyên suốt. Do đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế ở các cấp cần đổi mới hoạt động, trong đó bổ sung nội dung chính là xây dựng chính quyền thân thiện. Việc xây dựng chính quyền thân thiện gắn với một số mô hình cơ sở như mô hình Công an thân thiện. Ngoài ra, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm hay trong xây dựng chính quyền thân thiện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; quan tâm đầu tư nâng cao cơ sở vật chất cho Bộ phận "một cửa"; biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt trong việc xây dựng chính quyền thân thiện./.

Đồng Thúy

Xem thêm