Xây dựng Đảng

Nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cuốn sách của Tổng Bí Thư có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Chiều 28/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trong toàn Đảng bộ Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 521 điểm cầu và có hơn 28 nghìn đại biểu tham dự.

Cẩm nang về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Giới thiệu về cuốn sách tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chính thức ra mắt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013-1/2/2023).

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cuốn sách tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sau 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản) đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, quá trình biên soạn, xuất bản đã thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học để cuốn sách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung, hình thức và tiến độ. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần với hơn 600 trang.

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; gồm bài viết tổng quan, 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam dự hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong đó, nhiều bài viết được đồng chí Nguyễn Phú Trọng thực hiện cách đây tròn nửa thế kỷ khi là biên tập viên của Tạp chí Cộng sản (như bài “Bệnh sợ trách nhiệm” đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973 với bút danh Người xây dựng; đăng ở trang 464 của Cuốn sách).

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Về giá trị cốt lõi của cuốn sách, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là cán bộ trẻ (29 tuổi) đến nay - người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân. Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”; củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này...

Nhấn mạnh một số điểm mới về hình thức, nội dung và hình ảnh của cuốn sách, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, cuốn sách có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. Đáng chú ý, bài tổng quan là nội dung trung tâm của cuốn sách, được thể hiện dưới phong cách báo chí, hiện đại, sinh động, mỗi vấn đề đều có tiêu đề nhỏ để truyền tải những thông điệp quan trọng; các thông tin, số liệu được sơ đồ hóa, mang đậm tính chính luận...

Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể khẳng định, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong Cuốn sách, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, thúc đẩy sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên trì, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đức tính liêm chính, “dĩ công vi thượng”; xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam dự hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính; thực hiện phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết xử lý kịp kỷ luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục.

Cùng với đó, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; trung thực, liêm chính, chí công, vô tư. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; đồng thời chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang.

Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; xem xét đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thảo, tọa đàm.../.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm