Xây dựng Đảng

Tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ninh Thuận

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

TTXVN - Sáng 28/2, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; khen thưởng các tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022). 

Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2023 là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận và Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thực chất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19-NQ/TW; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, Ninh Thuận chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030 theo quy định; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh ủy tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống các biểu hiện bè phái, "lợi ích nhóm"; thực hiện nghiêm túc chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Tỉnh kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm theo Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận nêu rõ, ngoài các nhiệm vụ trên, Tỉnh ủy tăng cường tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát; trong đó kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát, nhất là tập trung giám sát những nội dung thuộc các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực như đầu tư, dự án, quản lý tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản... Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ khi mới manh nha; hạn chế tối đa những khuyết điểm, sai sót nhỏ phát sinh thành vi phạm lớn, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của chính quyền các cấp gắn với phòng, chống hiệu quả tham nhũng, tiêu cực…

Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác chính trị tư tưởng được đẩy mạnh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ các cấp được xây dựng có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức cơ sở đảng được củng cố và tăng cường, đội ngũ đảng viên ngày một nâng cao về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung triển khai, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng đôn đốc việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra... 

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Trong năm 2022, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức 1.388 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 86.873 lượt học viên; toàn Đảng bộ đã kết nạp 834 đảng viên (vượt 2% so với chỉ tiêu), nâng tổng số lên 21.528 đảng viên, sinh hoạt tại 433 tổ chức cơ sở đảng. Qua đánh giá chất lượng, toàn tỉnh có 78/433 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 331/433 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ... Về phân loại đảng viên, toàn tỉnh có 2.628 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 16.186 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Trong năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 77 đảng viên; trong đó khiển trách 57 đảng viên, cảnh cáo 15 và khai trừ 5 đảng viên./.

Công Thử

Tin liên quan

Xem thêm