Xây dựng Đảng

Đồng chí Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại Bắc Ninh

10 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/2, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 10 năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo niềm tin, khát vọng, động lực để tỉnh tiếp tục vươn lên phát triển, giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, đặc sắc về văn hóa, con người vùng Kinh Bắc. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Sau 10 năm, kinh tế Bắc Ninh có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những tỉnh phát triển khá với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu cả nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả, đổi mới, sáng tạo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy sức mạnh; nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang được củng cố, tăng cường vững chắc, có sức chiến đấu cao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và đường lối, quan điểm của Đảng đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tỉnh chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Các tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh cần khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai để bổ sung vào báo cáo tổng kết và sẽ cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung quán triệt các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bằng những việc làm cụ thể, tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh.

Các tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Nhân dịp này, Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ thành phố Bắc Ninh vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 11 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh./.

Thái Hùng

Xem thêm