Thời sự

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai làm việc tại Sơn La

Sơn La

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 8,71%. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 48,96 triệu đồng/người/năm.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

TTXVN - Ngày 16/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông cho biết, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của nghị quyết và các quy chế, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí cũng như hành động trong toàn Đảng bộ; đồng thời, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh đã tập trung xây dựng và ban hành sớm các chương trình hành động, đề án, nghị quyết, kết luận và thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác, bố trí nguồn lực để triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả 1 năm và chuẩn bị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện đối với các đề án, nghị quyết để đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; từng bước "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 8,71%. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 48,96 triệu đồng/người/năm, tăng 4,86 triệu đồng so với năm 2020. Ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao. Công nghiệp tiếp tục có bước phát triển tích cực, đặc biệt công nghiệp chế biến nông sản. Các hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tỉnh đầu tư, phát triển theo hướng đồng bộ. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng lên. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 của tỉnh còn 17,83%.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Mặt khác, Sơn La đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và ban hành đầy đủ, kịp thời, sát thực, hệ thống các văn bản để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương, địa phương về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác phát triển đảng được quan tâm; kết quả kết nạp đảng viên mới hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo" lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sơn La vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên thành các chương trình, kế hoạch thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa sát với thực tế, tính khả thi chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả, tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm chưa cao…

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương tỉnh Sơn La đã triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời nhấn mạnh, Sơn La đã chú trọng công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện trên tất cả các mặt; cơ bản bố trí Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, đạt 96%; quan tâm, tổ chức tốt công tác tập huấn những vấn đề mới cho cán bộ cơ sở để đáp ứng nhu cầu công việc. Sơn La đã bố trí đầy đủ, có cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy tại các huyện và xã biên giới. Tỉnh quan tâm, chú trọng đến công tác bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển và điều động cán bộ hợp lý; làm tốt công tác phát triển Đảng; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, trong thời gian tới, Sơn La cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về các nghị quyết của Đảng, của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng; tiếp tục cụ thể hóa và đưa những nghị quyết đó vào cuộc sống. Cùng với đó, Sơn La cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn để nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đảng; tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ và chú trọng đến cán bộ là người dân tộc, cán bộ nữ, cán bộ trẻ để đảm bảo cơ cấu hợp lý. Sơn La tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La./.

Nguyễn Cường

Xem thêm