Thực thi chính sách

Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với quốc phòng, an ninh

Sơn La

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai lưu ý Sơn La bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

TTXVN - Chiều 15/2, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, tạo chuyển biến về nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân nhân đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở Sơn La được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ của cán bộ, đảng viên được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Quốc phòng, an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì, bảo đảm; chủ quyền, lãnh thổ được giữ vững.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, tăng cường. Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố được xây dựng ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, Sơn La đã thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Sơn La đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được củng cố và phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát triển…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở Sơn La vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ở một số địa phương, đơn vị còn yếu. Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng sức cạnh tranh chưa cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, nhưng còn chậm. Kinh tế - xã hội ở vùng cao, vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thấp kém, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, địa phương cần tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với quốc phòng, an ninh; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã nêu về bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đối ngoại, bảo vệ vững chắc biên giới, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Tỉnh Sơn La cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã trao Bằng khen tặng 28 tổ chức đảng, 28 đảng viên; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen 29 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguyễn Cường

Tin liên quan

Xem thêm