Thực thi chính sách

Đại tướng Phan Văn Giang: Bắc Kạn phát triển kinh tế, xã hội phải gắn với quốc phòng, an ninh

Bắc Kạn

Bắc Kạn đã xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của cấp ủy đối với nhiệm vụ quốc phòng.

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 14/2, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác phối hợp, tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương được nâng cao. Công tác đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ được quan tâm. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tỉnh xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai văn bản, chỉ đạo về xây dựng Đảng; công tác xây dựng Đảng được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh; chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ. Tỉnh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Bắc Kạn đã xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của cấp ủy đối với nhiệm vụ quốc phòng; triển khai tốt công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo đúng kế hoạch; chỉ đạo rà soát, lập quy hoạch, bố trí vốn đầu tư cho các công trình an ninh quốc phòng. Công tác diễn tập đều hoàn thành 100% theo kế hoạch. Tỉnh triển khai bài bản, đồng bộ phối hợp giữa lực lượng quân đội và công an, không để hình thành điểm nóng về an ninh chính trị.

Thời gian tới, Bắc Kạn kiên quyết, kiên trì thực mục tiêu, quan điểm, phương chỉ đạo mà Nghị quyết Trung ương 8 đã xác định gắn với đường lối, quan điểm, tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác an ninh quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao...

Bắc Kạn kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư các dự án cho xã CT 229 (các xã thuộc vùng an toàn khu) và vùng ATK; sớm triển khai xây dựng đường Chợ Mới - Bắc Kạn và cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; phê duyệt sân bay Quân Bình là sân bay chuyên dùng có tính lưỡng dụng; sớm có quy hoạch phân khu chức năng cụ thể trong khu sơ tán, vùng CT 229; bố trí ngân sách hỗ trợ, giải phóng mặ

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đặc biệt quan trọng, thể hiện bước đột phá, tư duy mới của Đảng, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa, tạo sự thống nhất cao về bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Bắc Kạn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Thời gian tới, Đại tướng đề nghị, Bắc Kạn tăng cường tuyên truyền giáo dục, xây dựng Đảng và chính quyền, thế trận lòng dân; phát triển kinh tế, xã hội phải gắn với quốc phòng, an ninh; tăng cường an ninh đối ngoại...

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Bắc Kạn, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp thu để tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, giải quyết.

Dịp này, 23 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vũ Hoàng Giang

Xem thêm