Thực thi chính sách

Trưởng ban Nội chính Trung ương: Tạo sự thống nhất trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Cao Bằng

Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 24/2, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2013-2023) thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo hội nghị.

Những năm qua, Tỉnh ủy Cao Bằng đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, ban hành chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Toàn tỉnh tổ chức trên 16.000 hội nghị tuyên truyền nghị quyết cho trên 564.000 lượt cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tỉnh đã đầu tư xây dựng 8 bản biên giới; ổn định cuộc sống cho 585 hộ gia đình; 7 dự án, chương trình nhân rộng giảm nghèo của 55 thôn, bản/17 xã...

Về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, Cao Bằng hiện có 794 hội viên văn nghệ quần chúng; 10 hội bảo tồn dân ca các dân tộc với hơn 2.000 hội viên; 151 bưu điện văn hóa xã; 100% xã, phường, thị trấn có sóng thông tin di động, truy cập được internet...

Tỉnh Cao Bằng cũng đã thực hiện tốt việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hỗ trợ phát triển sản xuất trên 311 tỷ đồng thuộc chương trình 135, gần 258 tỷ đồng theo Nghị quyết 30a. Triển khai thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư biên giới xen ghép cho 123 hộ; di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở cho trên 15.600 hộ; đầu tư trên 81 tỷ đồng cho dự án ổn định dân cư biên giới...

Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cao Bằng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao; triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của Cao Bằng trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị, thời gian tới, Cao Bằng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các nội dung của nghị quyết, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, trong đó chủ chốt là lực lượng quân đội, công an.

Cùng với đó, tỉnh cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại với bảo đảm quốc phòng-an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các khu vực phòng thủ địa phương vững chắc về lực lượng, hạ tầng, kết nối, liên thông, liên hoàn. Đồng thời, Cao Bằng cần tăng cường xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phát huy tốt vai trò cá nhân tiêu biểu, người có uy tín.

Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, linh hoạt, chủ động xử lý các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu.

Các địa phương tăng cường giao lưu đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI./.

Chu Hiệu

Tin liên quan

Xem thêm