Chỉ đạo, Điều hành

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bình Thuận

Qua 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bình Thuận phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 22/2, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương dự Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho biết, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) ban hành Nghị quyết Trung ương 8, Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XII) đã ban hành Chương trình hành động số 26-NQ/TU để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện; phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển ổn định, vững chắc, bảo đảm quốc phòng, an ninh luôn được củng cố và tăng cường. Đời sống của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 7,64%/năm (kế hoạch 7 - 7,5%). Tỷ lệ huy động GRDP vào ngân sách bình quân hàng năm đạt 10,6% (kế hoạch 9,5 - 10%). Bình quân hàng năm, giải quyết việc làm 24.200 lao động (kế hoạch 24.000 lao động), tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,94% (kế hoạch 1 - 1,2%).

Năm 2022, kinh tế của tỉnh đã phục hồi khá sớm trên 3 trụ cột: công nghiệp, du lịch và nông nghiệp, trong đó du lịch có nhiều khởi sắc sau đại dịch COVID-19. Tổng sản phẩm nội tỉnh tăng 7,75% (kế hoạch tăng từ 7%); thực hiện cả năm đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.300 tỷ đồng, vượt 33,13% so với dự toán năm.

Lực lượng vũ trang của tỉnh làm tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và công tác phối hợp các đơn vị có liên quan về mặt quốc phòng, an ninh trong góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang với các lực lượng được duy trì chặt chẽ, thường xuyên, nề nếp, đạt hiệu quả; củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng với đó, tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung nâng cao năng lực tham mưu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhất quán quan điểm giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tăng cường tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc triển khai Nghị quyết Trung ương 8 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đồng chí đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cùng các đề án của tỉnh để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng, lĩnh vực, đảm bảo mỗi bước phát triển là một bước củng cố quốc phòng - an ninh.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Bình Thuận cần có dự báo, đánh giá tình hình trên tất cả các mặt, các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh… để từ đó có phương án ứng phó phù hợp trên từng lĩnh vực cụ thể. Tỉnh cần tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của hệ thống chính trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh…

Đối với các kiến nghị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh cần hoàn thiện các kiến nghị để Đoàn công tác tổng hợp trình Trung ương xem xét, giải quyết./.

Nguyễn Thanh

Xem thêm