Xây dựng Đảng

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với học tập và làm theo gương Bác

Tiền Giang

Mọi tầng lớp nhân dân Tiền Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Lãnh đạo tỉnh trao Cờ Thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với mục tiêu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm, tạo đà cho cả giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh, 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng, cần sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh chỉ đạo các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với đẩy mạnh phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, làm cho việc tham gia phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị và từng cá nhân...

Các cấp, ngành tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn lực trong xã hội, tạo đột phá trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp, khu đô thị, công nghệ thông tin... nhằm tạo điều kiện, động lực cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Để phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về thi đua, khen thưởng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phát hiện, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao và đột xuất, có những hành động cao đẹp, được xã hội tôn vinh, trân trọng; quan tâm hơn nữa đến khen thưởng công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động.

Năm 2022, Tiền Giang đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương; phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp từng lĩnh vực của đời sống xã hội, đạt kết quả cao.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 7,02%, đạt 116,66% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.695 USD/người/năm, tăng hơn 10%, tương đương tăng 254 USD so năm 2021. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề thuận lợi để địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt, vượt kế hoạch đề ra năm 2023.

Năm 2023, Tiền Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7 - 7,5%. Cơ cấu kinh tế: khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ chiếm 34,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỉ đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỉ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều 0,2% so với năm 2022.../.

Minh Trí

Xem thêm