Xây dựng Đảng

Tham gia xây dựng Đảng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Hậu Giang

Năm 2022, hoạt động của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Hậu Giang khá toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều mặt.

TTXVN - Ngày 2/3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII theo hướng “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, lâu dài, thuyết phục, hiệu quả, “chống” là cấp bách, thường xuyên, chủ động, quyết liệt.

Đồng thời, Hậu Giang xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời xử lý những yếu tố phức tạp, nguy cơ gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, tỉnh tăng cường công tác nắm bắt tình hình chống phá của các thế lực thù địch; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên không gian mạng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nhạy cảm, “điểm nóng”, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và sự quản lý của Nhà nước, chính quyền các cấp trên lĩnh vực lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội, văn học, nghệ thuật, bảo vệ bí mật nhà nước, kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng; không để xảy ra các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng cộng tác viên tham gia đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh tăng cường đưa các thông tin tích cực, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước trên các chuyên trang, chuyên mục, nhất là vào các khung giờ cao điểm; các cơ quan, đơn vị, địa phương, khai thác, phát huy thế mạnh các trang/cổng thông tin điện tử, các trang, nhóm mạng xã hội để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa các thông tin tích cực, các hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt với phương châm lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy hoa thơm lấn dần cỏ dại”.

Năm 2022, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang khá toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều mặt. Lực lượng 35 các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh, triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh khôi phục mạnh mẽ, quốc phòng, an ninh được giữ vững, nhiều nguồn lực được khai thác, các khu vực kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 13,94%, đứng thứ 4 cả nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái được phát huy mạnh mẽ. Tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, không có vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội ảnh hưởng đến an ninh trật tự; dân chủ cơ sở ngày càng được mở rộng và phát huy, góp phần ổn định tư tưởng và tâm trạng xã hội.

Qua rà soát, lực lượng chức năng Hậu Giang đã phát hiện các trang mạng xã hội của các tổ chức phản động, các phương tiện truyền thông của một số nước thân phương Tây và một số tài khoản cá nhân lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc nóng để đăng tải, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có trường hợp một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.../.

Duy Ba

Xem thêm