Xã hội

Quan tâm khen thưởng nông dân, người lao động trực tiếp trong xây dựng nông thôn mới

Bạc Liêu

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ông Phạm Đức Toàn, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN) 

TTXVN - Ngày 24/7, Đoàn công tác do Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu về giám sát triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2021-2025.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác đánh giá, Bạc Liêu đạt được nhiều kết quả đáng tự hào trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh và suy giảm kinh tế.

Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đề nghị, Bạc Liêu tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng hoàn thiện hệ thống các văn bản triển khai thực hiện trong bối cảnh đang xây dựng, chuẩn bị ban hành các Nghị định quy định chi tiết Luật Thi đua khen thưởng năm 2022.

Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khen đúng, khen trúng, sát cơ sở; quan tâm hơn nữa đối tượng nông dân, người lao động trực tiếp, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Tỉnh cần đẩy mạnh thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, phát huy mọi nguồn lực và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, lan tỏa mô hình hay, cách làm sáng tạo...

Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn đề nghị, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng của tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao công tác tổ chức và chuẩn bị nội dung, báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, đồng thời trao đổi cùng các sở ngành, đoàn thể của tỉnh, trong đó, làm rõ thêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát phong trào; việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy cho biết, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều nội dung mới đòi hỏi chất lượng, tiêu chí cao hơn so với giai đoạn 2016-2020. Theo quy định, xã muốn công nhận đạt nông thôn mới nâng cao (hoặc kiểu mẫu) phải đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới (hoặc nông thôn mới nâng cao) giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2016-2020, các xã trên địa bàn tỉnh được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nhiều tiêu chí đạt ở mức quy định nhưng một số chỉ tiêu thiếu tính bền vững. Để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới ở cấp độ cao hơn theo Bộ tiêu chí mới đòi hỏi nguồn lực lớn và cần có thời gian thực hiện, trong khi nguồn vốn Trung ương hỗ trợ tỉnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nguồn vốn đối ứng địa phương còn hạn chế nên chưa đảm bảo trong thực hiện.

Cùng với đó, một số văn bản hướng dẫn của bộ, ngành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 giao thẩm quyền của địa phương quyết. Có những vấn đề rất mới, đôi lúc, địa phương còn lúng túng và mất nhiều thời gian để ban hành thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh một số vấn đề nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh kiến nghị Chính phủ bố trí thêm nguồn lực thực hiện các chính sách nghèo trên địa bàn tỉnh. Bộ Nội vụ có văn bản thống nhất đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ và bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng để các tỉnh thực hiện, tránh để mỗi nơi làm một kiểu gây khó khăn trong nhất quán công việc. Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương xem xét tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới như giai đoạn 2016 - 2020.

Cuối năm 2020, tỉnh Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 7/7 đơn vị cấp huyện và 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã khen thưởng 24 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 4/5/2021 về tăng cường xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu (giai đoạn 2021-2025). Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Tuấn Kiệt

Xem thêm