Xã hội

Hà Nội: Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Hà Nội

Thành phố Hà Nội đã xây dựng, duy trì hơn 490 mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 24/7, thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013 - 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tin rằng, thời gian tới, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên nói riêng, sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Các tập thể, cá nhân điển hình tiếp tục là những nhân tố tích cực trong công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, 10 năm qua, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Theo đó, phong trào của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đến nay, Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tham mưu triển khai xây dựng, duy trì hơn 490 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình được nhân rộng, tiêu biểu như: “Công an phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện phong trào dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Long Biên”; “Vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của các tín đồ tôn giáo trên địa bàn quận”; “Móc khóa an toàn”; mô hình hai giảm “Giảm tình hình tội phạm, giảm tệ nạn ma túy”; “Tổ nhân dân tự phòng, tự quản về an ninh trật tự trong đồng bào dân tộc thiểu số”...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

Nguyễn Thắng

Xem thêm