Xây dựng Đảng

Hải Phòng: Đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hải Phòng

5 năm qua, Hải Phòng đã triển khai có hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

TTXVN- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng để thành phố nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết 5 năm qua, đồng thời bổ khuyết các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho rằng, kết quả đạt được sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thách thức, khó khăn và yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới cũng đặt ra rất nhiều vấn đề đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và đổi mới rất lớn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là việc phải đối mặt với các tác động của tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường...

5 năm qua, Hải Phòng đã triển khai có hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị với những kết quả quan trọng, những nét đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương cũng như yêu cầu, đòi hỏi nhiệm vụ trong tình hình mới... Những kết quả này góp phần rất quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố; tạo sự đồng thuận và niềm tin cho nhân dân. Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quang cản hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước bối cảnh và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị, lực lượng của Ban Chỉ đạo 35 các cấp quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đã đề ra. Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, nhiệm vụ này cần được tích hợp và trở thành ý thức thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Các địa phương, đơn vị, lực lượng phải nâng cao năng lực ứng phó trên môi trường mạng, đa dạng các phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện trong công tác tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền cần được số hóa, sơ đồ hóa, đa dạng hóa, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, vừa có các tuyến bài, sản phẩm chuyên sâu, vừa xây dựng các sản phẩm đa phương tiện phù hợp với thế hệ trẻ, trong đó các cơ quan báo chí thành phố cần giữ vai trò là lực lượng chủ lực.

Cùng với đó là tăng cường tính dự báo, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; tránh để bị động, đột xuất, bất ngờ, bỏ lọt thông tin; phát huy hiệu quả, nền nếp hoạt động và phối hợp của các lực lượng nòng cốt...

Nhân dịp này, 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm