Xây dựng Đảng

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 1/8: Đổi mới phương thức hoạt động, giữ vững trận địa tư tưởng

Cần Thơ

Ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, những đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Ngọc Thiện/ TTXVN)

(TTXVN)- Tại buổi họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023) tổ chức ngày 1/8, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu, mỗi cán bộ làm công tác tư tưởng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

Ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, những đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra, từ đó có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, triển khai đồng bộ các hoạt động công tác Tuyên giáo hiệu quả, thiết thực.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng. 

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các đồng chí có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung đề xuất, tham mưu nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo thành phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng hiệu quả, thiết thực và lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội, giữ vững trận địa tư tưởng, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng.

Ông Phạm Phú Ngôn, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cần Thơ, trao sách, tài liệu về truyền thống ngành tuyên huấn, tuyên giáo cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/ TTXVN)

Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo các cấp thành phố đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và năng lực, có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, nói được, làm được, viết và nói phải “đúng, trúng, thuyết phục”, nhạy bén nắm bắt cái mới và sáng tạo ra cái mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay...

Ngành Tuyên giáo thành phố Cần Thơ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của thành phố; chú trọng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Ngành đã đổi mới và nâng cao hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong toàn xã hội. Những kết quả đạt được của ngành đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ và từng giai đoạn.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 5 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng./.

Ngọc Thiện

Xem thêm