Chỉ đạo, Điều hành

Hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Cần Thơ

Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ đã tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2023.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả tham dự cuộc thi. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Sáng 19/7, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ đã tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2023.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 63 tác phẩm ở ba loại hình báo (Báo, Tạp chí, Phát thanh - Truyền hình và Video clip) để trao giải, gồm: 6 giải Nhất (3 loại hình), 12 giải Nhì (3 loại hình), 18 giải Ba (3 loại hình) và 27 giải Khuyến khích (3 loại hình).

Theo Ban Tổ chức, qua hai tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.173 tác phẩm dự thi của các đơn vị, địa phương. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 791 tác phẩm của 359 tác giả và 43 nhóm tác giả tham gia dự thi cấp thành phố.

Nhìn chung, các tác phẩm tham dự Cuộc thi được chọn lọc một bước từ cơ sở nên chất lượng khá cao, khá đồng đều. Đa số tác phẩm dự thi có nội dung bám sát Thể lệ Cuộc thi, đề tài chủ đạo về bảo vệ, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, tự do ngôn luận, tự do báo chí… để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; nhận diện, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng…. Nhiều tác phẩm được các tác giả cập nhật tình hình thời sự trong và ngoài nước, liên hệ thực tiễn, đề ra giải pháp khả thi.

Bên cạnh, những kết quả đạt được, cuộc thi còn tồn tại một số hạn chế. Số lượng tác phẩm không xác định loại hình khá lớn (203 tác phẩm). Nhiều tác phẩm dự thi có nội dung, hình thức và chất lượng chưa bám sát yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi: tác phẩm chưa chuẩn xác về thuật ngữ, khái niệm, số liệu chưa chính xác. Một số tác phẩm sao chép bài viết, tư liệu trên mạng Internet. Tác giả chưa đầu tư đúng mức để khai thác triệt để các khía cạnh nội dung của tác phẩm nên chất lượng chưa cao. Đáng lưu ý có tác phẩm loại hình báo được thực hiện bởi công cụ ChatGPT. Một số địa phương, đơn vị mặc dù có nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhưng số lượng tác phẩm gửi tham dự không nhiều, có quận, huyện chỉ tham gia vài tác phẩm…

Tại lễ tổng kết, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố đánh giá cao và biểu dương các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giảng viên, sinh viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông; các chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị đã tích cực tham gia, góp phần cho sự thành công của Cuộc thi.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. (Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN)

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ I, năm 2023 bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ Trung ương đến cơ sở.

Được phát động trong thời gian ngắn nhưng Cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội nêu cao ý thức trách nhiệm, thể hiện tình cảm, tâm huyết của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua Cuộc thi, các tác giả đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng tham gia nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Đây cũng là dịp để nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cuộc thi hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Ngọc Thiện

Xem thêm