Chỉ đạo, Điều hành

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dự kiến diễn ra tháng 12/2024

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ chỉ đạo các Đại hội điểm cấp tỉnh, gồm: Tuyên Quang, Bắc Giang, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cung cấp)

TTXVN - Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 4 cấp sẽ được tổ chức trong năm 2024. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2024. Đại hội là đợt sinh hoạt rộng rãi trong các cấp bộ Hội và các thành phần thanh niên nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hội các cấp trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bên cạnh đó, đây là dịp củng cố, phát triển tổ chức Hội, với phương châm để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các thành phần thanh niên vào tổ chức Hội và qua các phong trào, hoạt động của Hội; phát hiện, giới thiệu các nhân tố tiêu biểu, uy tín tham gia Ủy ban Hội các cấp. Thông qua Đại hội các cấp, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên.

Đại hội đồng thời phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội hướng đến việc đổi mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức, để thực sự là ngày hội đoàn kết các thành phần thanh niên, thu hút sự tham gia, đóng góp của đông đảo thanh niên; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Việc tổ chức Đại hội chú trọng đảm bảo tốt các nội dung, cũng như tính linh hoạt, đa dạng, sáng tạo, mang màu sắc của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở tổ chức không quá một ngày (hai phiên), hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2024, Đại hội điểm hoàn thành trước 15/2/2024. Đại hội cấp huyện tổ chức không quá một ngày (hai phiên), hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2024, Đại hội điểm hoàn thành trước 15/4/2024. Đại hội cấp tỉnh tổ chức không quá hai ngày (bốn phiên), hoàn thành chậm nhất 15/10/2024, Đại hội điểm hoàn thành trước 15/8/2024. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX diễn ra không quá ba ngày, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2024. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ chỉ đạo các Đại hội điểm cấp tỉnh, gồm: Tuyên Quang, Bắc Giang, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ.

Bên cạnh Đại hội chính, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp sẽ tổ chức các hoạt động tạo khí thế trước, trong và sau Đại hội, như: Ngày hội thanh niên, liên hoan, hội trại, tọa đàm, diễn đàn; tổ chức đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội; trao giải thưởng, trao các loại công trình tại Đại hội…/.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm