Xây dựng Đảng

Trà Vinh phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực

Trà Vinh

Thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới phấn đấu xây dựng Trà Vinh sớm trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

TTXVN - Ngày 4/8, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (2020-2025) nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành chương trình, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cho biết, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh khó khăn do COVID-19; tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức…Với quyết tâm chính trị, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của toàn đảng bộ và nhân dân, Trà Vinh triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá đã được xác định.

Trong 27 chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, đến nay đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt; 10 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên; 3 chỉ tiêu đạt từ 52% đến dưới 70 %; các chỉ tiêu còn lại đạt từ 41% trở lên. Nhìn chung trong nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh phục hồi và có sự phát triển khá. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; công nghiệp, thương mại và dịch vụ đều có sự tăng trưởng cao; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, đáp ứng yêu cầu sự phát triển.

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho rằng, sự tăng trưởng của tỉnh còn chậm, thiếu bền vững. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa thật sự rõ nét; khoảng cách về quy mô kinh tế so với một số tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chưa được tiệm cận. Đây là những tồn tại mà toàn Đảng bộ tỉnh cần nhìn nhận một cách nghiêm túc, đúng đắn và có giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Xây dựng Trà Vinh sớm trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt bình quân 3,12%; trong 6 tháng đầu năm 2023, GRDP tăng 5,74 %. Thu nhập bình quân đầu người dân đạt gần 76 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 78.340 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh từ nay đến năm 2025, Tỉnh ủy Trà Vinh đề ra các nhóm giải pháp cần tập trung, dồn sức thực hiện. Tỉnh tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; phát triển nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng; tái cơ cấu phát triển công nghiệp theo hướng tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Trà Vinh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất; huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực./.

Phúc Sơn

Xem thêm