Xây dựng Đảng

Nghệ An: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm

Nghệ An

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 46 thành viên và 12 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 46 đồng chí ra mắt Đại hội. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

TTXVN - Trong hai ngày 7 - 8/8, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra tại thành phố Vinh. Tham dự có 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 170.000 đoàn viên Công đoàn và người lao động toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 46 thành viên và 12 người đi dự Đại hội cấp trên. Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã tái đắc cử.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, Công đoàn Nghệ An cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, vận động công nhân, lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; làm tốt vai trò tập hợp, quan tâm công nhân, lao động, nhất là đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoàn viên, người lao động. Công đoàn tỉnh kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn về đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; xây dựng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; chuẩn bị lực lượng và nguồn lực tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng - Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Các cấp Công đoàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Tại Đại hội, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả Công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng với việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, viên chức, người lao động, Công đoàn các cấp cần quan tâm thông tin, truyền đạt, bổ sung những nhận thức mới cho các đoàn viên về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của công nhân lao động, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; tiếp tục tham mưu, đẩy nhanh tiến độ các Dự án xây dựng nhà ở xã hội; xây dựng thiết chế của tổ chức Công đoàn, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, sức khỏe cho công nhân lao động; đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề, đặc biệt là chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, ứng xử có văn hóa, tôn trọng kỷ luật lao động...

Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đặt mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn các cấp vững mạnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; là trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân lao động góp phần xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm kỳ 2019 - 2023, các cấp Công đoàn đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện thắng lợi cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Cụ thể: Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới; công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động thực sự được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động nổi bật. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện. Công đoàn tỉnh đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2021), UBND tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2022).

Hiện Nghệ An có 171.283 đoàn viên và 2.885 Công đoàn cơ sở. Trong đó, tỷ lệ đoàn viên nữ chiếm hơn 56,5% với 96.873 người. Điều kiện làm việc của đoàn viên, người lao động từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp từ 5,3 - 6,1 triệu đồng/tháng./.

Bích Huệ

Xem thêm