Chính phủ hành động

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Bạc Liêu

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện hiệu quả, cơ bản đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ .

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ảnh: Danh Chanh Đa/TTXVN

TTXVN - Trong 2 ngày 25-26/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Dự Đại hội có 296 đại biểu đại diện giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, dân tộc, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, nhiệm kỳ qua, Mặt trận tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện hiệu quả, cơ bản đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ gắn với các Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua là sản phẩm của sự quyết tâm, đồng lòng của toàn hệ thống và mỗi cán bộ, công chức, người lao động làm công tác Mặt trận với các cách làm linh hoạt, sáng tạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chỉ đạo, đối với Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Mặt trận các cấp tại tỉnh tiếp tục phát huy các kinh nghiệm, kết quả đã đạt được trong sử dụng các phương pháp truyền thống; đổi mới, sáng tạo, tận tâm, tận lực, cầu thị, gần gũi, gắn bó với nhân dân để thực hiện chất lượng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chiều sâu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; đảm bảo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến được mỗi người dân, được nhân dân hiểu và quyết tâm thực hiện từ cơ sở; tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua đã được Đảng, nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương dân chủ cử ra 81 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã hiệp thương thống nhất bầu ông Trần Văn Út làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên với 6 đại biểu; trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, thực hiện hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2024 – 2029 đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, các tổ chức thành viên phát động ở 100% khu dân cư, mọi hoạt động phải thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là triển khai phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn; tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “An sinh xã hội” có hiệu quả; phấn đấu trong nhiệm kỳ, cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 600 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương; cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương, xóa cơ bản “nhà tạm, nhà dột nát".

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại Đại hội. 
Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhận định, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các mặt hoạt động, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập hợp, đoàn kết các thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo và nhân dân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh mong muốn, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, năng lực của mình, tăng cường vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân lớn mạnh, xứng đáng là cơ sở chính trị của các tầng lớp nhân dân, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ và chính quyền trong tỉnh. Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ đây đến hết năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương; phát động có hiệu quả tháng cao điểm “Vì người nghèo”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy nét đẹp văn hóa, góp phần thu hút đầu tư, khách du lịch đến với tỉnh…

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024./.

Danh Chanh Đa

Tin liên quan

Xem thêm