Chỉ đạo, Điều hành

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII diễn ra từ ngày 29-31/12

Đây là sự kiện chính trị góp phần khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 Quang cảnh buổi gặp măt. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

(TTXVN) Sáng 20/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự chủ trì của Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra từ ngày 29-31/12/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Đại hội có sự tham dự của 510 đại biểu chính thức, ngoài ra còn có các đại biểu khách mời.

Theo dự kiến chương trình, sáng 29/12, đại biểu dự Đại hội sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; buổi chiều, Đại hội tiến hành họp phiên trù bị với các nội dung: Thông qua quy chế chương trình làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VI; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; phổ biến Nội quy Đại hội...

Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức từ 8 giờ ngày 30/12. Ngày 31/12, Đại hội tiếp tục làm việc và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, trên cơ sở đó chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2022 - 2027; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với tình hình mới; lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Khuất Việt Dũng phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thông tin tại buổi gặp mặt, Trung tướng Khuất Việt Dũng cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 2 khâu đột phá gồm: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, tiêu biểu.

Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2022 - 2027 của các cấp Hội Cựu chiến binh được đề ra tại dự thảo Báo cáo chính trị là: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm