Xây dựng Đảng

Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Hà Nội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 thành viên; ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam được bầu làm Chủ tịch Hội.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

(TTXVN) Chiều 9/12, Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã tiến hành Đại hội lần thứ IV, tổng kết hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội xác định tiếp tục phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXVI của Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, Hội tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị.

Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đoàn kết, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là rèn luyện đạo đức lối sống, phong cách, tác phong làm việc, đức tính cần kiệm, liêm chính chí công vô tư...; xây dựng Hội, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. Ảnh: Minh Đức/ TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã nỗ lực cố gắng, duy trì nền nếp hoạt động, qua đó gắn kết tình đồng chí, đồng đội để thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng, có ý nghĩa thiết thực, góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của ngành.

Điểm lại những kết quả, thành tích Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã đạt được, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang gửi lời cảm ơn đến Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động của Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam ngày càng thiết thực, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển hoạt động Hội trong tình hình mới.

Về những nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang mong muốn các hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, tham mưu cho Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam những ý tưởng sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Điển hình là Hội luôn quan tâm thực hiện công tác giáo dục hội viên, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động giáo dục truyền thống cách mạng bằng nhiều hình thức; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”…

Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam hiện có 125 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể chính trị của Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao Bằng khen tặng Hội Cựu chiến binh TTXVN nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhiệm kỳ qua, dù gặp khó khăn do dịch COVID-19, song các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ quan, đơn vị; động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung; tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội luôn đoàn kết, đồng tâm hiệp lực thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam lần thứ III đã đề ra.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TTXVN khóa IV. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 thành viên; ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam được bầu làm Chủ tịch Hội./.

Ngọc Bích

Xem thêm