Xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Y tế

Ban cán sự Đảng phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương).

(TTXVN) Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhằm tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các đảng ủy trực thuộc.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế năm 2022, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế Nguyễn Minh Lợi cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban cán sự Đảng phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ.

Ban cán sự Đảng phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đề ra; thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tích cực tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác y tế, tập trung vào các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong công tác hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy đã từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực như: Khám bệnh, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; dược, trang thiết bị y tế; tài chính y tế; dân số và phát triển; các chính sách phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác chuyên môn như: Y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe; cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quản lý dược, quản lý trang thiết bị y tế; tài chính y tế và bảo hiểm y tế; dân số và phát triển; hệ thống thông tin y tế; phát triển nhân lực và khoa học công nghệ y tế; truyền thông, giáo dục sức khỏe; hợp tác quốc tế; thanh tra y tế... được chú trọng đặc biệt sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Về thực hiện công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Bộ Y tế thực hiện tốt chế độ họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận, đoàn thể... được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế triển khai thực hiện nghiêm túc và theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chia sẻ những khó khăn của ngành Y tế trong thời thời gian qua; đồng thời đề nghị, Đảng ủy Bộ Y tế chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Ban cán sự đảng và lãnh đạo các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, thống nhất tư tưởng, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý cũng như chuyên môn, góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của ngành Y tế đề ra…

Tiếp thu các ý kiến phát biểu của Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để Đảng ủy Bộ Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ được giao phó; đồng thời khẳng định, Đảng ủy Bộ Y tế sẽ nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ trong thời gian tới./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm