Xây dựng Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 10

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề ở từng cơ quan, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 10 (mở rộng). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

(TTXVN) Sáng 23/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cho biết, trong nửa đầu quý IV/2022, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan Trung ương cơ bản ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đoàn kết, phát huy trí tuệ, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, xây dựng Đảng là công tác quan trọng nhất của Đảng, vì vậy cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn các cơ quan, đơn vị; giữa ban cán sự đảng với đảng ủy trong cùng một cơ quan.

Theo đó, Đảng ủy Khối, các tổ chức Đảng trực thuộc phải nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó tham mưu kịp thời, trúng và đúng cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

Về công tác quy hoạch cán bộ, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu một số tổ chức Đảng khẩn trương hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, hoàn thiện báo cáo công tác quy hoạch cán bộ.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề ở từng cơ quan, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm. “Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ cùng với các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan có liên quan có những giải pháp tốt hơn để nắm bắt được tình hình, báo cáo những nét lớn, kiến nghị lớn với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương”, đồng chí Nguyễn Văn Thể nêu.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Khối sẽ ban hành nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối, nhằm cụ thể hóa nội dung, cách làm, nhằm ngăn, chặn, ngăn ngừa các sai phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung: Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường công tác xây dựng đảng và tư tưởng chính trị; kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo một số tình hình dư luận xã hội trong nửa đầu quý IV/2022; báo cáo việc điều chỉnh thời gian tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Đề án và dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Đề án tổng kết 10 năm việc thực hiện Quyết định số 136-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng./.

Trương Diệp

Xem thêm