Xây dựng Đảng

Tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao quá trình triển khai tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thành Trung/CTV)

Hội nghị Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” đã diễn ra chiều 14/11, tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai xây dựng Đề án, các nội dung chính của dự thảo Nghị quyết mới, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đề án tổng kết đã được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, bám sát kế hoạch đề ra.

Đến nay, căn cứ vào các đề cương được Ban Chỉ đạo thống nhất, 63/63 tỉnh ủy/thành ủy, 22/22 cơ quan Trung ương đã thực hiện báo cáo tổng kết theo chức năng, nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo đã tổ chức khảo sát tại 5 địa phương, 3 bộ/ngành; tổ chức 3 cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học với nhiều bài trình bày, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân; giao và đặt hàng thực hiện 12 báo cáo chuyên đề.

Tất cả những công việc trên được tiến hành thực chất, hiệu quả, khẩn trương, qua đó cho thấy các góc nhìn khác nhau, góp phần bổ sung thêm những quan điểm, lý luận, thực tiễn sâu sắc hơn để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án, dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo Nghị quyết mới về phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh mới.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Trung/CTV)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao quá trình triển khai tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập thời gian qua.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Trung ương trong thời gian sớm nhất, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm, đi đến thống nhất các nội dung, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình Bộ Chính trị, dự thảo Nghị quyết mới.

Cụ thể là những điểm căn bản, nổi bật trong đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của việc thực hiện Nghị quyết 09; việc đề xuất với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn tới; lựa chọn tên cho Nghị quyết mới; các quan điểm, mục tiêu trong xây dựng, phát huy đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới; nội dung và tính đồng bộ, đầy đủ, toàn diện của 8 nhóm phương hướng nhiệm vụ được nêu trong dự thảo Nghị quyết mới; về nội dung đề xuất tổ chức thực hiện để Nghị quyết mới có thể đi vào cuộc sống một cách hiệu quả...

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phân tích rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09; bối cảnh quốc tế, trong nước, từ đó chỉ ra các cơ hội, thách thức cho việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ, nhất là thay đổi tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội; về cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân xứng tầm, về đào tạo đội ngũ doanh nhân.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao ý kiến phát biểu cụ thể, sâu sắc, toàn diện của các đại biểu; đồng thời yêu cầu Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên để hoàn thiện các dự thảo, trình Bộ Chính trị đúng kế hoạch đề ra./.

Phan Phương

Xem thêm